سبد خرید

گارانتی

شرایط گارانتی:


محصولات واکاکو در ایران دارای یک سال گارانتی جنوا می باشد و شرایط آن همراه محصول در دفترچه راهنما ذکر شده است.


لطفاً در هنگام خرید به تاریخ انقضای مهر شده در کارت گارانتی توجه فرمایید:ارائه کارت گارانتی سالم با تاریخ انقضای واضح هنگام ارسال به واحد گارانتی واکاکو الزامی می باشد.