سبد خرید

گارانتی

شرایط گارانتی:


محصولات واکاکو در ایران دارای یک الی دو سال گارانتی می باشد و شرایط آن همراه محصول در دفترچه راهنما ذکر شده است.


لطفاً در هنگام خرید به تاریخ انقضای مهر شده در کارت گارانتی توجه فرمایید


ارائه کارت گارانتی سالم با تاریخ انقضای واضح هنگام ارسال به واحد گارانتی واکاکو الزامی می باشد.