ضمن عرض پوزش،

مجموعه واکاکو در روز پنجشنبه مورخ 1397/09/01 تعطیل میباشد و سفارش هایی که بعد ساعت کاری روز قبل از آن ثبت شده، روز شنبه مورخ 1397/09/03 ارسال خواهد شد.

تماس با ما

آدرس ما

Wacaco | MINIPRESSO - مینی پرسو قهوه ساز دستی قابل حمل
تهران، شوش، خیابان کاخ جوانان، خیابان دشتبان زاده، مجتمع تجاری نور، طبقه 2+ واحد 627
کد پستی: 1186639739
مشاهده نقشه گوگل
تلفن
021-55470181

فرم تماس با ما