نحوه ی ارسال

 نحوه ی ارسال کالا:

در تهران از طریق پیک موتوری یا پست تی پاکس
در سایر شهرستان ها از طریق پست تی پاکس انجام می شود